REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE

1-Încadrarea pe nivelul de cunoştinţe se face pe baza unui test de plasament gratuit, administrat înainte de începerea cursului. Înscrierea în grupa de începători nu necesită test de plasament. Cursul de pregătire specializată presupune un nivel intermediar de cunoaştere a limbii străine, care va fi stabilit printr-un test gratuit. Dacă nu întruniţi condiţia de înscriere la acest curs de pregătire vă recomandăm cursurile generale de limbă, până la atingerea nivelului recomandat.

2-Şedinţele de curs durează între 50 şi 100 de minute, în funcţie de vârsta şi nivelul grupei, cu o pauză de 10 minute la schimbarea grupelor. Pe cât posibil, prezentarea la ore se face cu doar 10 minute înainte de începerea cursului, pentru a nu perturba activitatea. Însoţitorii sunt rugaţi să nu întârzie în preluarea acestora la ora stabilită sau să anunţe telefonic eventuala întârziere. Vă rugăm să respectaţi liniştea şi să supravegheaţi copilul din momentul în care se face predarea acestuia de către profesor.

3-Materialele suplimentare utilizate în timpul orelor de curs se vor asigura în mod gratuit de către Centru, mai puţin suportul de curs care va fi cumpărat de către cursant. Dacă cursantul a lipsit, el poate solicita în fotocopie materialul parcurs în orele absentate.

4-În cazul în care, din motive obiective, profesorul absentează, respectivele şedinte vor fi reprogramate. Dacă intervin situaţii cu totul excepţionale şi şedinţa nu se ţine, cursanţii vor fi anunţaţi telefonic de către secretariatul Centrului pentru a nu se deplasa inutil sau pentru a reprograma şedinţa. De aceea este esenţial să ne furnizaţi toate numerele de telefon pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră în timp util.

5-Pentru ca eficienţa cursului să fie maximă, este necesară frecventarea orelor şi respectarea indicaţiilor date de către profesori (teme, recomandări, lecturi, etc).

6-În primele 2-3 şedinţe de la începerea cursului se poate opera/solicita mutarea într-o altă grupă în caz în care cursantul nu corespunde nivelului de studiu (cu condiţia să existe locuri disponibile). Cursantul va fi avizat de către profesorul coordonator.

7-Numărul minim de cursanţi într-o grupă este de 4 persoane, iar cel maxim este de 10. Dacă numărul cursanţilor într-o grupă scade sub 4:

-cursanţii vor fi redistribuiţi în alte grupe de acelaşi nivel (dacă există), sau

-cursanţii rămaşi în grupă pot opta pentru şedinţe particulare, la alte tarife, sau

-grupa se desfinţează.

8-Pe parcursul cursului se vor administra teste de verificare periodice, iar la sfârşitul fiecărui nivel un test final. De asemenea, periodic, vor fi prevăzute şi ore deschise la care vor asista părinţii copiilor cursanţi.

9-Achitarea taxei conform tarifelor afişate se va face la începutul fiecărei luni, pentru luna în curs. Plata orelor de curs se face în sistem ABONAMENT, indiferent de numărul de ore de curs din luna respectivă (8 sau 9). Pentru fracţiunile de lună taxa va fi ajustată proporţional.

  • În cazul absenţelor motivate (adeverinţă medicală de la medicul de famile, ordin de serviciu pentru deplasare, cazuri excepţionale anunţate) se vor acorda reduceri, după cum urmează :

-15 % din valoarea abonamentului pentru 1 absenţă motivată

-30 % din valoarea abonamentului pentru 2 absenţe motivate

-45 % din valoarea abonamentului pentru 3 absenţe motivate

Aceste procente se aplică pentru abonamentul lunii următoare. Documentele vor fi prezentate în timp util profesorului de curs, care le va ataşa la mapa grupei. Cazurile excepționale vor fi anunțate telefonic, prin SMS, facebook, whatsapp.

  • În cazul celorlalte absenţe, NEMOTIVATE , BANII NU SE RETURNEAZĂ! ! !

NEACHITAREA, ÎN PRIMA SĂPTĂMÂNĂ A LUNII A ABONAMENTULUI, IMPLICĂ NEPRIMIREA CURSANTULUI LA ORE, PÂNĂ LA ACHITAREA SUMEI CONFORM TARIFELOR.

În cazul cursurilor intensive de 6 săptămâni, plata se va face astfel:

-50 %- în prima oră de curs a modului de 40 de ore, pentru primele 20 ore.

-50 %- la momentul efectuării orei cu numărul 20, pentru ultimele 20 ore de curs.

SUMELE ACHITATE NU SE RETURNEAZĂ.

  • În cazul şedinţelor face-to-face sau în tandem, plata se va face pe loc, la susţinerea orei de curs.
  • În cazul şedinţelor on-line, plata se va face conform regulamentului pentru activităţile on-line.

10-Cursantul are obligaţia de a-şi procura temele/fişele de la colegi sau profesor pentru a recupera lecţiile pierdute.

11-R E D U C E R I :
– pentru 2 membri ai familiei – reducere 5 % / cursant;
– pentru 3 membri ai familiei – reducere 10 % / cursant;
– pentru 4 membri ai familiei – reducere 15 % / cursant;
– pentru 2 cursuri frecventate simultan – reducere 5 % la al doilea curs;

– pentru firme, la organizarea unui număr de 2 grupe sau mai multe, se acordă o reducere de 10% per total;
– şomerii şi persoanele cu situaţii sociale au o reducere de 30% (pe bază de documente).

– ÎNSCRIE UN PRIETEN şi vei avea 5 % reducere ! ! !

Aceste reduceri rămân valabile atâta timp cât persoanele implicate în sistemul de reduceri rămân înscrise la cursurile Centrului.

12-Centrul îşi rezervă dreptul de a modifica tarifele în funcţie de evoluţia cursului leu-euro, urmând ca modificările să fie anunţate din timp. Tarifele practicate sunt afişate la secretariatul Centrului şi pe site-ul Centrului.

13-Cursanţii au obligaţia de a păstra în bună stare materialele didactice şi echipamentul din dotare.

14-Dacă pe durata cursului cursanţii au vreo dorinţă, nelamurire, nemulţumire, sugestie, ei se vor adresa cu toată încrederea şi fără reţinere coordonatorului Centrului, d-na profesor Bândilă Rodica. Ne vom strădui să rezolvăm orice problemă pentru a vă simţi mulţumiţi.

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAŢI ORARUL STABILIT, LINIŞTEA ŞI CURĂŢENIA ÎN INCINTA CLĂDIRII.

web: www.eurekacenter.ro : facebook: CENTRUL DE LIMBI STRĂINE EUREKA – REGHIN

e-mail: eurekacenterms@yahoo.com sau office@eurekacenter.ro

Cordonator CENTRUL DE LIMBI STRAINE EUREKA: prof. Rodica Bândilă : 0749-158248 ;

Secretariat : 0265-513607 ; Bândilă Stelian : 0722-510617 ;

Structura anului de studiu este similară cu cea a anului şcolar şi este afişată la Secretariatul Centrului.

Decupati aici, si returnati CENTRULUI tichetul de mai jos cu toate datele completate.

Am luat la cunoştinţă de prevederile prezentului REGULAMENT şi mă oblig să le respect.

În caz contrar, Centrul îşi poate rezerva dreptul de a renunţa la oferirea serviciilor.

Nume si prenume cursant (părinte în cazul copiilor) : _____________________________________

Telefon : _____________________________________ ; e-mail : _______________________________

Adresa poştală : ___________________________________________ Semnătură : ___________________

Cu noi, succesul este mai aproape! CONTACTEAZA-NE