CURSURI DE LIMBA ENGLEZĂ

CURSURI DE ENGLEZĂ GENERALĂ

Sunt 3 nivele obișnuite de studiu, conform Cadrului Comun European al Limbilor de la începător-elementar ( A1-A2) la intermediar (nivelul B) și avansați (nivelul C). Pentru cursanții de nivel avansat se oferă cursuri specializate sau pregatitoare pentru examene, urmate de susținerea examenului de limbă și acordarea de atestate sau certificate recunoscute național și international.

CURSURI PREGĂTITOARE PENTRU EXAMENE

Aceste cursuri vă pregatesc fie pentru obținerea unui certificat Cambridge: FCE (First Certificate in English); CAE (Certificate in Advanced English); TOEFL, IELTS pentru emigrare, LCCI pentru limbaj specializat pe domenii economice și de afaceri, fie un certificat ECL pentru cunoștinte generale de limbă pe 4 niveluri, inclusiv Engleza și Germana JUNIOR (cls. A VII-a și a VIII-a).

CURSURI PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI

1. Preșcolari ( 4-7 ani)
2. Juniori: cls. I – IV (6 – 9 ani)
3. Seniori: cls. V-VIII. (10 – 14 ani)
4. Adolescenți – liceeni ( 15 – 18 ani)

Conținutul cursurilor:
Cursurile pentru copii de 4-7 ani sunt special construite pentru introducerea primelor noțiuni de limba engleză într-o manieră adecvată acestui segment de vârstă și pe care copiii să o considere atrăgătoare și distractivă. Limba este prezentată pornind de la un ansamblu de subiecte pe diferite teme relevante pentru preșcolari și copiii de clasa I, prin folosirea unei metodologii care reflectă interesele și abilitățile copiilor. Internetul și jocurile didactice pe calculator, cântecele și jocurile de rol, serbările, excursiile și taberele sunt tot atâtea ocazii în plus pentru a oferi învățarea limbii într-un timp cât mai scurt și cât mai eficient.

Conținutul cursurilor:
La categoria de vârsta 8-10 ani, cursurile sunt concentrate pe formarea unor abilități lingvistice de bază, care combină instruirea de tip didactic cu formarea unor deprinderi sociale de comunicare și colaborare. La grupul de vârstă 14-17 se insistă pe perfecționarea acestora sau pe acoperirea nevoilor individuale acolo unde sunt probleme.

Cum se progresează:

Copiii sunt stimulați să facă progrese rapide și sunt evaluați periodic de catre profesori. Metodele noastre de evaluare includ :

• test de plasarement înainte de începerea cursului (unde e cazul)
• exersarea abilităților de conversație și ascultare, citit, scris
• exersarea gramaticii
• teste intermediare de evaluare a progresului, orale sau scrise
• test final
• tema pentru acasă
• lecturi suplimentare obligatorii
• proiecte pe diferite teme

La nivelul seniorilor se adaugă:

• Întocmirea de eseuri
• Discuții pe anumite texte
• Dialoguri și interviuri

Pentru absolvenții de liceu se organizează la cerere și cursuri de pregătire pentru bacalaureat sau admiterea învățământul superior.

Centrul nostru poate organiza cursuri de pregătire și sesiuni de examene pentru aceste categorii, respectiv PET- (PTY petru copii sau PTE pentru restul grupelor de vârstă) cu posibilități de obținere a unui atestat internațional de competență lingvistică.

Colaboratorii noștri sunt profesori calificați, cu experiență, care asigură copiilor dumneavoastră plăcerea, încrederea și succesul în învățarea limbilor străine. Noi supraveghem cu grijă progresul tinerilor și prezența lor la cursuri inclusiv prin intâlnirile periodice cu parinții în cadrul asistenței la ore.

CURSURI DE ENGLEZA SPECIALĂ

În această categorie vă oferim cursuri profesionale de tipul English for Business English, English for Tourism, Accounting (Contabilitate), Finaces and Banking( Finanțe- Bănci), toate finalizate cu un examen și cu acordarea unui certificat recunoscut international de către CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A LONDREI (LCCI).
La fel, organizăm cursuri ECL de pregătire, respectiv examene de germană pentru medici și asistente medicale.

CURSURI DE ENGLEZA PENTRU COMPANII

La cerere, organizăm cursuri de engleză generală pentru companii, urmând ca la atingerea unui nivel de cel puțin mediu, să poată opta pentru unul din cursurile specializate. Durata și frecvența cursurilor este dată de ritmul în care se dorește învățarea limbii.
Prețul este cel din secțiunea Tarife, cu mențiunea că la organizarea mai multor grupe de 8 persoane, se acordă reduceri promoționale

AUDIT LINGVISTIC

Pentru firmele și instituțiile care doresc să testeze cunoștințele de limbă ale angajaților, se pot organiza sesiuni de evaluare a competenței lingvistice. Formatul sesiunilor este cel al interviului în care se testează atât competențele de comunicare orală cât și scris. Durata este de 3 ore.
Acestea se organizează la sediul centrului nostru sau la sediile instituțiilor respective. Prețul unui audit/ persoană este de 50 lei.

Cu noi, succesul este mai aproape! CONTACTEAZA-NE