CERTIFICATE SI EXAMENE

CURSURI DE PREGĂTIRE CAMBRIDGE

Centrul Eureka este un centru de pregătire Cambridge și membru în programul Addvantage prin care înscrie candidați la examenele Cambridge direct prin British Council. Aici puteți să vedeți tabelul cu principalele centre de pregătire, unde se află și centrul nostru din Reghin:

https://www.britishcouncil.ro/sites/default/files/preparation_centres_2020_web_0.pdf

Cursurile se adresează atât copiilor- YLE (Young Learners), elevilor, studenților, dar și angajaților din companii care doresc o certificare a cunoștințelor lor de limba engleză.
Pentru absolvenții de clasa a VIII-a care doresc să se inscrie la liceu la o clasă cu profil bilingv sau intensiv engleză, este potrivit orice examen de la nivelul A2-KET(Key English Test în sus, recomandabil ar fi B1, PET(Preliminary English Test), deoarece orice certificate de nivel minim B1 este recunoscut la Bacalaureat și poate înlocui proba C de compotențe lingvistice.Pentru studenți, se recunosc la licențe, mastere, înscriere la programele Erasmus.
Pentru liceeni, studenți sau adulți se recomandă pregătirea și susținerea unui examen de la nivel B2 la C2 (FCE-First-B2, inclusive component pentru școli, First for Schools; CAE- Cambridge Advanced-C1 sau CPE-Proficiency-C2.
De remarcat că aceste examene, precum și IELTS, sunt esențiale dacă candidații doresc să aplice la o universitate în UK sau internatională, iar adulții dacă doresc recunoașterea calificării profesionale pentru care s-au pregătit in țara respectivă.Este impoprtant de reținurt că în timp ce certificatele Cambrisge au valabilitate permanent, cele IELTS sunt valabile 2 ani,

Ce este LCCI?

De la înființarea sa din anul 1887, Comisia de Examinare a Camerei de Comerț si Industrie a Londrei (London Chamber of Commerce&Industry Examinations Board) este cea mai importantă instituție din lume care oferă calificări de specialitate de limba engleză în domeniul afacerilor.Instituția funcționează în 125 de țări printr-o rețea de 8500 de centre de examinare, numărul lor fiind în continuă creștere.

Certificatele recunoscute internațional LCCI sunt foarte populare în Europa (fiind recunoscute și de un număr mare de universități și companii din Australia, Canada, Noua Zeelanda și SUA), deoarece examenele sunt practice, bazându-se pe situații reale, întâlnite des în mediul de afaceri.

Acest examen este destinat candidaților care au contacte cu vorbitori de limba engleză în locul lor de muncă.Aptitudinea testată este înțelegerea formei scrise și vorbite a corespondenței de zi cu zi din mediul de afaceri. Candidatul trebuie să poată comunica eficient, cu un ajutor minim în situații de afaceri obișnuite.
Acest examen este format dintr-o probă scrisă și una orală care pot fi susținute separat. Fiind un examen monolingv, nici proba scrisă și nici cea orală nu conține traducere. Proba orală a examenului e consituită dintr- un dialog pe o temă de afaceri. Examenul English for Bussines are 5 nivele, recomandabile fiind 2, 3 și 4.

Este recunoscut la proba C de competence lingvisticela bacalaureat , license , mastere la facultățile cu profil economic.Are recunoașterea Ministerului Educației și este agratși recunoscut de numeroase companii de renume la nivel mondial.
http://lcciromania.ro/
https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/lcci.html

ECL – European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages


https://ecl.org.ro/ro/

1. Spre deosebire de alte tipuri de testări (Cambridge, IELTS, TOEFL, Dalf, etc), certificatele de tip ECL ofera posibilitatea candidatilor să – și evalueze competențele lingvistice în mai multe limbi.
2. Testele sunt concepute uniform pentru toate limbile statelor membre ale Uniunii Europene: română, engleză, germană, maghiară, italiană, spaniolă, poloneză, bulgară, slovacă, cehă.
3. Aceste certificate au valabilitate nelimitata în timp.
4. Fiecare dintre centrele europene afiliate Consorțiului au copyright pentru limba țării de proveniență, astfel că profesorii corectori sunt vorbitori nativi ai limbii testate și, deci, rezultatele fiind credibile, asigura recunoașterea certificatelor ECL în întreg spațiul European.
5. Mai mult, testele sunt astfel concepute încât sa se evidențieze competența de folosire a limbii moderne în situații autentice, cotidiene, acoperind aspecte economice, sociale și culturale care fac parte din mediul în care candidatul trăiește și lucrează.
6. Un argument în plus este faptul ca acest tip de certificat, la fel ca Pasaportul European al Limbilor, este conceput dupa standardele Cadrului Comun European, evaluând separat competențele comunicative ale candidatului.
7. Acest tip de certificat – recunoscut în toate tarile Consorțiului Internațional E.C.L.- face parte componenta din pachetul de documente necesare oricărui cetățean al Europei, atât pentru a gasi un loc de muncăîn tara sa, de a promova sau accede la noi ocupații, dar mai ales, facilitează mișcarea și integrarea în spațiul european.
8. Nu în ultimul rând, comparativ cu alte examinari (Cambridge, IELTS, TOEFL), taxa de înscriere la examen este foarte atractivă.

Examenele ECL testează capacitatea orală și scrisă de a folosi limba în comunicarea cotidiană pe subiecte practice, profesionale și personale, cu grade diferite de complexitate, în funcție de nivelul de limbă.
https://ecl.org.ro/ro/despre-ecl/2-despre-ecl

Testul de limbă ECL nu cuprinde teste de gramatică sau traduceri. El are patru niveluri (A, B, C, D), fiecare nivel testând și evaluând cele patru aptitudini lingvistice fundamentale:
• înțelegerea discursului oral;
• exprimarea scrisă (compozitie);
• înțelegerea discursului scris (citire);
• exprimarea orală (vorbire).

Nivelul A, elementar, poate fi realizat dupa un cursintensiv de limbă de aproximativ 300-350 de ore. Nivelul B testeaza cunoștințe medii, iar nivelul C cunostințe de limbă straină la nivel peste mediu. Cel de-al patrulea nivel, D sau avansat, necesită o competeță lingvistică apropiată de cea a vorbitorilor nativi.

Pentru fiecare aptitudine punctajul maxim este 25. În total se pot obtine 100 de puncte la testele de limba ECL. Candidatul obtine certificatul ECL daca realizeaza o medie de minimum 60% pentru fiecare aptitudine si în total.

Testul oral se susține în fata unei comisii formate din doi membri: doi candidați poarta o conversație dirijată pe subiecte date, urmată de propria lor descriere a unei imagini sau a unei serii de imagini date. Testarea celorlalte trei aptitudini se face în scris, cu ajutorul foilor de examen tipizate și a unui laptop, casetofon pentru proba de ascultare.
Candidatul are de rezolvat două subiecte pentru fiecare din cele patru aptitudini lingvistice, încât sa dovedeasca pe parcursul a opt subiecte diferite ca are cunoștinte corespunzătoare cerințelor nivelului pentru care a optat. În acest fel nu exista riscul ca lipsa de cunoștinte de vocabular pe un anume subiect să poata avea un efect hotarâtor asupra succesului la examen.
https://ecl.org.ro/ro/info-candidati/exemple-de-teste

Există și teste specializate pe domenii diferite cum ar fi engleza pentru domeniul tehnic , respective germana pentru medici și asistente: https://ecl.org.ro/ro/info-candidati/materiale-examen-profesional-ecl

Comparabilitatea este una din cele mai importante caracteristici a testelor ECL. Pentru a asigura aceasta, examenele, precum și materialele testului și certificatele, sunt construite pe principii uniforme. Conform acestor principii uniforme, parametrii si criteriile de evaluare, precum si tipurile de subiecte sunt aceleasi pentru fiecare limbă.

Fiecare membru specialist al Consortiului răspunde de realizarea testelor si de notarea lor în propria sa limbă. Pentru a garanta corectitudinea maximă a testelor ECL, toate elementele sunt pre-testate, realizatorii de teste și corectorii sunt instruiți înainte de fiecare sesiune și se foloseste un sistem de dublă notare. O comisie de specialiști pentru fiecare din limbile testate monitorizează standardele de echivalență a întrebărilor între nivelele de performanță în diferite limbi.

Există o rețea de centre de testare care operează la nivel național în fiecare țară. Instituții de predare a limbilor din universități, licee de prestigiu și școli de limbă sunt implicate în acest proces. Rețeaua va ajuta candidații să susțină examenul ECL într-o localitate aproape de domiciliu și la un moment convenabil, aceștia având posibilitatea de a alege între mai multe perioade de testare într-un an.

https://ecl.org.ro/ro/info-candidati/date-examene

Pentru pregatirea testului ECL este recomandabila folosirea unor manuale care se concentreaza pe aptitudinile de comunicare. Foarte curând, celor interesați să se familiarizeze cu cerințele examenului și celor care doresc să exerseze, li se pun la dispoziție materiale de examen simulate.

Aici puteți procura manualele pe limbi și niveluri de studiu: https://ecl.org.ro/ro/webshop

Printre cei care se decid să sustina un test ECL sunt din ce în ce mai multi studenți, cercetători și reprezentanți ai diferitelor domenii ale vieții profesionale care doresc să lucreze sau să-și continue studiile în străinătate. Datorită tendinței crescânde de mobilitate internațională, certificatul ECL, care se poate obține pentru majoritatea limbilor europene, reprezinta un adaos important la pașaportul dumneavoastră. În Ungaria, examenul ECL a fost recunoscut oficial de Ministerul Educației.

În România, certificatul ECL e inclus pe lista examenelor lingvistice acceptate la bacalaureat, vezi: Anexa nr. 1 la OM nr. 5905/2016/

https://ecl.org.ro/ro/noutati/100-ecl-inclus-la-5-limbi-pe-lista-examenelor-lingvistice-acceptate-oficial-la-bacalaureat

sau a testului de admitere în liceu în clasele cu profil bilingv, intensive, pe baza Ordinului Ministrului Educației nr. 4829/2018.

https://ecl.org.ro/ro/despre-ecl/157-ecl-junior

În România Centrul National de Examinare ECL este Eurocenter Amoba SRL, firma de specialitate cu sediul în Sf. Gheorghe, județul Covasna. Eurocenter Amoba, în calitate de CNE are responsabilitatea de a institui, de a opera si de a extinde rețeaua de Centre Regionale de Examinare ECL în România. Informații suplimentare și înscrieri la examene la:

E-mail: office@ecl.org.ro
Web : http://www.eurocenter.ro
Web : http://www.ecl.org.ro

Centrul Eureka este Centru regional de examinare ECL. Înscrierile se pot face la sediu sau prin e-mail pe baza datelor furnizate de candidat și achitarea taxei de examen la sediu sau prin virament bancar.

https://ecl.org.ro/ro/centre-2/harta-ecl

Cu noi, succesul este mai aproape! CONTACTEAZA-NE